Uvjeti korištenja

Tvrtka Unitrg d.o.o. (u daljnjem tekstu Samodanas) izdavač je internetske stranice www.samodanas.com. Svakim daljnjim korištenjem ovih internetskih stranica na domeni www.samodanas.com  izjavljujete da ste upoznati i suglasni s ovdje iznesenim Uvjetima korištenja.

Molimo Vas da ne posjećujete bilo koje internetske stranice pod domenom www.samodanas.com ako iz nekog razloga ne prihvaćate ovdje navedene uvjete korištenja ili se s istima ne slažete. Domena www.samodanas.com je u vlasništvu tvrtke Unitrg d.o.o.

Izjava o odgovornosti

Samodanas kao ni jedna treća osoba povezana s njom ne mogu ni na koji način jamčiti da korištenje ove internetske stranice neće biti prekinuto ili bez grešaka, niti mogu jamčiti za posljedice korištenja ove internetske stranice ili točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije pružene preko ovih internetskih stranica.  Korisnik se slaže i potvrđuje da Samodanas nije odgovorna za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da korisnik u potpunosti  snosi rizik od eventualnih šteta nastalih kao rezultat navedenog.

Korisnik ili krajnji korisnik je svaka osoba koja na bilo koji način neposredno ili posredno koristi ili je koristila usluge Samodanas.

Samodanas može u svakom trenutku ukloniti postavljeni sadržaj te zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene i brisanja cijelog ili djelomičnog sadržaja na ovim internetskim stanicama.

Samodanas sadrži poveznice na druge internetske stranice i ni na koji način ne odgovara za te internetske stranice, kao ni za njihov sadržaj.

Samodanas se trudi osigurati najnovije i najtočnije informacije no ne može izričito osigurati ili garantirati da su informacije točne, pouzdane i potpune.

Samodanas ni pod kojim uvjetima nije odgovorna (ni u slučaju nepažnje) za gubitak ili štetu koja može proizaći iz pristupa ili bilo kakvog korištenja informacija i mišljenja objavljenih na svojoj internetskoj stranici ili linkova koji sa samodanas.com vode na druge internetske stranice, čak ni ukoliko je Samodanas obaviještena o mogućnostima za nastanak takve štete.

Samodanas objavljuje promotivni sadržaj za Partnere te nije vlasnik niti se nalazi u posjedu proizvoda ili usluga koje promovira putem svojih stranica. Iz spomenutih razloga ne može biti odgovorna za potencijalne pravne i materijalne nedostatke proizvoda ili usluga, ili za bilo kakve druge probleme i nedostatke koji mog nastati prilikom korištenja usluga koje promovira. Za sve troškove, bolesti, ozljede, potraživanja, odgovornosti i štete u potpunosti je odgovoran Partner.

Za sve eventualne nedostatke u vezi s isporukom ili manjkavosti proizvoda ili usluga koje Partner pruža, odgovoran je isključivo taj Partner te Samodanas ni na koji način ne može biti odgovorna za bilo kakve nedostatke proizvoda ili usluga za koje vrši promociju.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Samodanas ili druga fizička ili pravna osoba uključena u stvaranje, proizvodnju i distribuciju ove internetske stranice nije odgovorna ni za kakvu štetu nastalu kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Korisnik je suglasan da se ovi uvjeti odnose se na cjelokupan sadržaj internetske stranice www.samodanas.com

Pružanje informacija

Informacije objavljene na www.samodanas.com nisu preporuka ni poticanje na kupnju ili prodaju određenog proizvoda ili usluge.

Samodanas nije izdavač nego samo distributer sadržaja koji pribavljaju treće strane i korisnici. Prema tome, sva mišljenja, savjeti, izjave, usluge, ponude, druge informacije ili sadržaji postavljeni od trećih strana, uključujući javne pružatelje informacija ili bilo koje korisnike, dolaze od odgovarajućih autora ili distributera, a ne od Samodanas. Za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu ne daju garanciju ni Samodanas, niti bilo koji treći pružatelj informacija.

Intelektualno vlasništvo

Kompletan materijal na internetskim stranicama www.samodanas.com  privatno je vlasništvo Samodanas ili se koristi uz odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima ili dizajnu. Strogo je zabranjeno objavljivanje, kopiranje, povezivanje, distribucija ili bilo kakvo drugo mijenjanje ovih internetskih stranica bez izričitog pismenog odobrenja Samodanas. Kršenje ove zabrane koje rezultira povredom prava intelektualnog vlasništva može dovesti do pokretanja više vrsta sudskih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja. Uz materijale zaštićene žigom, autorskim pravom i dizajnom na Samodanas nalaze se i druge informacije, pokrivene pravima drugih pravnih ili fizičkih osoba. Navedene informacije uključuju, između ostalog, tekstove, softver, fotografije, zvuk, grafiku i ostali kompletan sadržaj na internetskoj stranici www.samodanas.com, u skladu s propisima Republike Hrvatske. Nositelj autorskih prava vezanih uz odabir, postavljanje, unaprjeđenje i koordinaciju takvog sadržaja, kao i originalnog sadržaja je Samodanas. Korisnik ne smije objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, mijenjati, stvarati izvedenice ili na bilo koji način iskorištavati sadržaj internetske stranice www.samodanas.com, u cijelosti ili djelomično. Isto tako nije dopuštena redistribucija, kopiranje, izdavanje, ponovni prijenos ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala ako Samodanas nije izričito pismeno odobrila. Korisnik može s internetske stranice www.samodanas.com  preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite i osobne upotrebe.

Korisnik neće na ovim internetskim stranicama činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Samodanas nema nikakvu obavezu pomagati korisniku u određivanju je li neki materijal podložan autorskom pravu. Za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva odgovoran je jedino i isključivo korisnik. Postavljanjem materijala od strane korisnika bilo kojeg sadržaja na bilo koji dio internetskih stranica www.samodanas.com, korisnik jamči da je kao nositelj prava na tim materijalima dao Samodanas neograničeno pravo/licencu, pravno valjano i besplatno, na korištenje, modificiranje, objavljivanje, reprodukciju, prevođenje, prilagođavanje i distribuciju takvog materijala. Drugi korisnici imaju pravo pristupanja, pregledavanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala samo za njihovu vlastitu i osobnu upotrebu.

 

Time Samodanas od korisnika stječe pravo kopirati, mijenjati, distribuirati i objaviti sav materijal koji korisnik učini dostupnim na ovim Internetskim stranicama. Samodanas nema obavezu, ali ima pravo nadzirati sadržaj na ovim internetskim stranicama u svakom trenutku, u cilju osiguravanja sukladnosti i poštivanja ovih Uvjeta korištenja, kao i bilo kojih drugih pravila propisanih od strane Samodanas.

Korisnik se slaže da neće smatrati odgovornom i da će obeštetiti Samodanas od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova. Isto se odnosi i na njezine podružnice, njihove odgovorne osobe, zaposlenike, agente. Pod tim se podrazumijeva i to uključuje i troškove pravnog zastupanja, koji mogu nastati korištenjem ovih internetskih stranica od strane korisnika.